Lyrics for toh maa waa rak (เพลงโทรมาว่ารัก) from Bie The Star (เดอะสตาร์)
Thai

English transliteration

เธอคงจะเคยสงสัย ในบางอาการ ที่ฉันเป็น
เธอคงจะงง ที่ฉันชอบมาให้เห็น แล้วก็ไป
เธอคงงงๆ ว่าฉัน ทำไมอยากรู้ เรื่องเธอมากมาย

นับตั้งแต่วันนี้ไป เธอจะเข้าใจที่ฉันทำ
เพราะข้างใน เสียงหัวใจ
มันบอกมากล้าๆ กลัวๆ อยู่
เธออาจจะไม่รู้ เก็บความลับเอาไว้ทำไม
อยากให้เธอรู้เอาไว้

* ฉันโทรมาเพื่อจะบอกว่ารัก
ถึงเวลาที่ต้องบอกสักที
ไม่กลัวแล้วจะดูไม่ดี นาทีนี้ต้องพูดไป
เสียงข้างในดังออกมา
มันแสดงออกมา ว่ารักแล้วให้ทำไง
วันนี้หัวใจ มันกำความลับไว้ไม่อยู่ซะแล้วเธอ

อะไรที่เคยสงสัย ไม่ต้องข้องใจแล้วเธอ
แต่ที่ต้องถามใจเธอ ก็คือแล้วเธอคิดยังไง
ขอโทษจริงๆ ที่ฉันต้องใช้เวลาให้แน่ใจ
ว่าไม่มีใครสำคัญ กับใจฉันเท่าเธอ

แล้วข้างในใจ เสียงหัวใจ
ก็บอกมากล้าๆ กลัวๆ อยู่
เธออาจจะไม่รู้ เก็บความลับเอาไว้ทำไม
อยากให้เธอรู้เอาไว้

(ซ้ำ *, *)
ter kong jà koie sŏng-săi nai baang aa-gaan têe chăn bpen.
ter kong jà ngong têe chăn chôp maa hâi hĕn láew gôr bpai.
ter kong ngong ngong wâa chăn tam-mai yàak róo rêuang ter mâak maai.

náp dtâng dtàe wan née bpai ter jà kâo jai têe chăn tam.
prór kâang nai sĭang hŭa jai.
man bòk maa glâa glâa glua  glua yòo.
ter àat jà mâi róo gèp kwaam láp ao wái tam-mai.
yàak hâi ter róo ao wái.

* chăn toh maa pêua jà bòk wâa rák.
tĕung way-laa têe dtông bòk sàk te .
mâi glua láew jà doo mâi dee naa tee née dtông pôot bpai.
sĭang kâang nai dang òk maa.
man sà-daeng òk maa wâa rák láew hâi tam ngai.
wan née hŭa jai man gam kwaam láp wái mâi yòo sá láew ter.

à-rai têe koie sŏng-săi mâi dtông kông jai láew ter.
dtàe têe dtông tăam jai ter gôr keu láew ter kít yang ngai.
kŏr tôht jing-jing têe chăn dtông chái way-laa hâi nâe-jai.
wâa mâi mee krai săm-kan gàp jai chăn tâo ter .

láew kâang nai jai sĭang hŭa jai.
gôr bòk maa glâa glâa glua glua yòo.
ter àat jà mâi róo gèp kwaam láp ao wái tam-mai.
yàak hâi ter róo ao wái.

( sám *, *).


CNX Translation - Thai / English Translation Service - Copyright © 2008
Please report website questions/errors to the