Lyrics for san-chaat-yaan ying (สัญชาตญาณหญิง) from Parn Tanaporn (ปาน ธนพร)
Thai

English transliteration

ไม่เคยร้อน ไม่เคยร้าย เครียดยังไงก็ไม่พาล
ไม่รังแก ไม่ระราน แล้วให้มันแล้วไป

แต่วันนี้ มีเหตุผล ขอเป็นคนไม่ห้ามใจ
กล้าดียังไง มาขโมยของสำคัญ

*โทษเถอะนะ แต่ถามดีๆ หรือไม่มีใครต้องการ
ถึงมาเอาของฉัน แย่งแฟนคนอื่นใช้

ฉันหวง ฉันมาทวงของฉันคืน ฉันไม่เคยแย่งของคนอื่น
ผู้หญิงเจ้าชู้ เมื่อรู้อย่าฝืน ช่วยอายสักหน่อยไหม
ไม่เคยหยาบคายอย่างนี้ แต่มันไม่มีวิธีใด
เนื้อคนอื่นวางไว้ แอบคาบมันตัวอะไรไปคิดเอง

ไม่ใจร้าย ไม่อย่างนั้น ไม่ได้มาเพราะวู่วาม
บอกตรงๆไม่เคยทำ ถือว่าเธอโชคดี

ไม่ต่อเถียง ไม่เชือดเฉือน ฉันมาเตือนเพราะหวังดี
ถ้ามีศักดิ์ศรี ควรจะหยุดความสัมพันธ์

โทษเถอะนะ แต่ถามดีๆ หรือไม่มีใครต้องการ
ถึงมาเอาของฉัน แย่งแฟนคนอื่นใช้

ฉันหวง ฉันมาทวงของฉันคืน ฉันไม่เคยแย่งของคนอื่น
ผู้หญิงเจ้าชู้ เมื่อรู้อย่าฝืน ช่วยอายสักหน่อยไหม
ไม่เคยหยาบคายอย่างนี้ แต่มันไม่มีวิธีใด
เนื้อคนอื่นวางไว้ แอบคาบมันตัวอะไรไปคิดเอง

**เป็นคนรักใครก็หวงก็ห่วงจริงไหม
เธอคงเข้าใจหัวอกเดียวกัน มันควรจะจบแล้ว

ฉันหวง ฉันมาทวงของฉันคืน ฉันไม่เคยแย่งของคนอื่น
ผู้หญิงเจ้าชู้ เมื่อรู้อย่าฝืน ช่วยอายสักหน่อยไหม
ไม่เคยหยาบคายอย่างนี้ แต่มันไม่มีวิธีใด
เนื้อคนอื่นวางไว้ แอบแย่งของคนอื่นไป
แอบคาบมันตัวอะไรไปคิดเอง
 
(ซ้ำ *, **)

âi koie rón mâi koie ráai krîat yang ngai gôr mâi paan.
mâi rang gàe mâi rá-raan láew hâi man láew bpai.

dtàe wan née mee hèt pŏn kŏr bpen kon mâi hâam jai.
glâa dee yang ngai maa kà-moi kŏng săm-kan.
 
* tôht tè ná dtàe tăam dee ๆ rĕu mâi mee krai dtông gaan.
tĕung maa ao kŏng chăn yâeng faen kon èun chái.

chăn hŭang chăn maa tuang kŏng chăn keun chăn mâi koie yâeng kŏng kon èun
pôo yĭng jâao chóo mêua róo yàa fĕun chûay aai sàk nòi măi.
mâi koie yàap kaai yàang née dtàe man mâi mee wí-tee dai.
néua kon èun waang wái àep kâap man dtua à-rai bpai kít eng.

mâi jai ráai mâi yàang nán mâi dâai maa prór wôo-waam.
bòk dtrong-dtrong mâi koie tam tĕu wâa ter chôhk dee.

mâi dtòr tĭang mâi chêuat chĕuan chăn maa dteuan prór wăng dee.
tâa mee sàk sĕe kuan jà yòot kwaam săm-pan.

tôht tè ná dtàe tăam dee ๆ rĕu mâi mee krai dtông gaan.
tĕung maa ao kŏng chăn yâeng faen kon èun chái.

chăn hŭang chăn maa tuang kŏng chăn keun chăn mâi koie yâeng kŏng kon èun
pôo yĭng jâao chóo mêua róo yàa fĕun chûay aai sàk nòi măi.
mâi koie yàap kaai yàang née dtàe man mâi mee wí-tee dai.
néua kon èun waang wái àep kâap man dtua à-rai bpai kít eng.
 
** bpen kon rák krai gôr hŭang gôr hùang jing măi.
ter kong kâo jai hŭa òk dieow gan man kuan jà jòp láew.

chăn hŭang chăn maa tuang kŏng chăn keun chăn mâi koie yâeng kŏng kon èun
pôo yĭng jâao chóo mêua róo yàa fĕun chûay aai sàk nòi măi.
mâi koie yàap kaai yàang née dtàe man mâi mee wí-tee dai.
néua kon èun waang wái àep yâeng kŏng kon èun bpai.
àep kâap man dtua à-rai bpai kít eng.

(sám *, *).

CNX Translation - Thai / English Translation Service - Copyright © 2008
Please report website questions/errors to the